HWPRO

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
  • Poskytujeme služby v oblasti vývoje a výroby elektronických zařízení, opravy a servis telekomunikačních, měřících a regulačních zařízení.
  • Poskytujeme služby v oblasti vývoje a výroby elektronických zařízení, opravy a servis telekomunikačních, měřících a regulačních zařízení.
  • Poskytujeme služby v oblasti vývoje a výroby elektronických zařízení, opravy a servis telekomunikačních, měřících a regulačních zařízení.
  • Poskytujeme služby v oblasti vývoje a výroby elektronických zařízení, opravy a servis telekomunikačních, měřících a regulačních zařízení.
  • Poskytujeme služby v oblasti vývoje a výroby elektronických zařízení, opravy a servis telekomunikačních, měřících a regulačních zařízení.
  • Poskytujeme služby v oblasti vývoje a výroby elektronických zařízení, opravy a servis telekomunikačních, měřících a regulačních zařízení.
  • Poskytujeme služby v oblasti vývoje a výroby elektronických zařízení, opravy a servis telekomunikačních, měřících a regulačních zařízení.
  • Poskytujeme služby v oblasti vývoje a výroby elektronických zařízení, opravy a servis telekomunikačních, měřících a regulačních zařízení.
  • Poskytujeme služby v oblasti vývoje a výroby elektronických zařízení, opravy a servis telekomunikačních, měřících a regulačních zařízení.
  • Poskytujeme služby v oblasti vývoje a výroby elektronických zařízení, opravy a servis telekomunikačních, měřících a regulačních zařízení.
Hlavní menu Ukázky z vývoje

Náhodné ukázky vyvinutých produktů

RS232 rozbočovač

RS232 SWITCH 1

Aktivní rozbočovač linky RS232 přijímá data na vstupu a distribuuje je beze změn a prodlev do čtyř nezávislých výstupů dle standardu RS232. Rozbočovač je osazen standardními konektory typu Canon, nebo umožňuje připojení jednotlivých vodičů přes WAGO svorkovnici. Zařízení je možno pevně uchytit za pomocí dvou bočních výstupků k nosné části, případně na DIN lištu (šířka 10 modulů). 

 

Rozbočovač podporuje obousměrnou komunikaci v takzvaném dotazovacím režimu, kdy řídící zařízení (MASTER) posílá instrukci přes rozbočovač na všechny ovládané zařízení (SLAVE). Předpokládá se, že na oslovení odpoví pouze jedno zařízení, které rozpozná svoji adresu a jeho odpověď je přenesena na vstup do řídící části (MASTER). Rozbočovač nevyžaduje žádné nastavení. Komunikace na lince je opticky signalizována LED diodami Tx a Rx s prodlouženým dosvitem, aby byl zaznamenán i rychlý přenos dat. Nejvyšší propustná komunikační rychlost rozbočovače je 200kBd.

 

Číst dál...

Cable Communicator 2.11 (sada)

CableCom 0

Zaří­zení­ je určeno především pro oblast telekomunikací­ jako hlasová dorozumívací souprava s možností­ vyhledávání­ vodičů v kabelech do vzdálenosti přibližně 8 km. Vhodné pro kabelové, montážní či servisní čety, apod.

eshop

Jedná se o modernizovaný typ, je vybaven měřicím konektorem RJ45 s implementovanými signalizačními LED diodami. Připojovací­ konektor má aretační­ zarážku, která nedovolí­ nechtěnému odpojení­. Vstupy zaří­zení­ jsou ošetřeny vratnými pojistkami proti proudovému přetížení­. Kufr pro komunikátor je vybaven další­mi přepážkami pro pří­slušenství­. Za pomocí­ oranžového nástavku ho lze upevnit napří­klad na stěnu vozu, zdi, apod., přičemž je stále na očích a nezabí­rá mí­sto na zemi. 

Číst dál...

Cable Communicator 1.05

Cable Communicator 1 105

Zaří­zení­ je určeno především pro oblast telekomunikací­ jako hlasový komunikační­ prostředek s možností­ vyhledávání­ vodičů v kabelech do vzdálenosti přibližně 8 km. Vhodné pro kabelové čety.

Duplexní­ hlasová komunikace dvou těchto zaří­zení­ po jednom páru vedení umožňuje též vyhledávání­ vodičů za pomoci­ zabudovaného tónového generátoru. Nabí­zí­ se možnost připojení­ normalizovaných sluchátek s konektorem JACK 3.5mm. Standardně jsou dodávána kvalitní­ přiléhají­cí­ sluchátka moderní­ konstrukce s výsuvným elektretovým mikrofonem, možností­ regulace hlasitosti včetně vypí­nání­ mikrofonu. Sluchátka lze snadno přizpůsobit pro různou velikost hlavy a povrchové pogumovaní části působí­ příjemně i při pří­padném delší­m použí­vání­. Pří­tomnost klipsy na krabičce komunikátoru umožní­ snadné uchycení­ k oděvu a tí­m uvolnění­ obou rukou pro měření­. Povrch měřicích kabelů je ze silikonová izolace, zakončená kvalitní­mi banánky.

Číst dál...

Tempreg-3

Tempreg3 1

Zaří­zení­ bylo vyvinuto jako pulsně šířkový výkonový regulátor pro odporovou zátěž do výkonu 3x1kW.

Regulaci je možno v krocí­ch nastavit od 30-90 % výkonu. Skládá se z ří­dí­cí­ a výkonové jednotky propojené 10 žilovým kabelem. Ří­dí­cí­ jednotka umožňuje na dvoumí­stném LED zobrazovači nastavit čas a teplotu. Po dosažení­ nastavené teploty či uplynutí­ zvoleného času dojde k vypnutí­. Výkon je regulován v několika krocí­ch s využití­m teplotní­ a časové hystereze.

Číst dál...

Akutester

Akutester 1

Zaří­zení­ akutesteru bylo vyvinuto pro kapacitní­ zkoušky a kompletní­ otestování dobí­jecí­ch článků NiMH či NiCd ve velikosti R14 nebo AA za pomoci­ redukční­ho pouzdra.

Akutester umožňuje každý článek zvlášť nabí­jet, vybí­jet, formátovat, měřit napětí­, proud, teplotu a čas. Na základě naměřených hodnot zjistit skutečnou kapacitu článku a zobrazit ji v ampérhodinách. Pro každý článek je k dispozici vlastní­ modul mikroprocesorově ří­zený­ skládají­cí­ se z LCD displeje, čtyř tlačí­tek a čtyř signalizační­ch LED. S pří­strojem lze provádět snadno ověření­ stavu každého článku a lokalizovat kusy nevyhovují­cí­ nastaveným parametrům.

Číst dál...

Counter

Counter 1

Zaří­zení bylo vyvinuto pro načí­tání­ impulsů s následným zobrazení­m na velkém LED displeji.

Poči­tadlo zobrazuje v horní­m řádku LED panelu počet přijatých impulsů a na spodní­m řádku průměr impulsů za jednu minutu s přesností­ na setiny. Na ovládací­m panelu má uživatel možnost nastavení­ limitní­ hodnoty průměru po jehož dosažení­ dojde k vyvolání­ alarmu. Též může nastavit ve dvou sekvencí­ch dobu, při které nebude poči­tadlo aktivní­ napří­klad pauza. Spouštění­ poči­tadla je možné buď lokálně tlačí­tkem nebo externě. K dispozici je i funkce automatického zastavení­ načí­tání­ času v pří­padě, že po dobu 60s nepřijme poči­tadlo žádný impuls. Jednotlivé údaje o nastavení­ jsou ukládány do paměti EEPROM a jsou k dispozici i po výpadku napájení­, včetně denní­ho času.

Číst dál...

Rele Control

Rele Control

Zaří­zení­ Control Rele je určeno pro elektronické ovládání­ až 128 silových obvodů za pomoci­ reléových kontaktů. Umožňuje lokální či za pomoci PC nastavit libovolný výstup do stavu zapnuto/vypnuto.

Jednotlivé údaje o nastavení­ výstupů jsou ukládány do paměti EEPROM a jsou k dispozici i po výpadku napájení­. Stavy výstupů lze prohlížet a měnit lokálně, kdy se zobrazují­ na LCD displeji, nebo po připojení­ k PC programem Power Switch.

 

Číst dál...

Tempreg-1

Tempreg1 1

Zaří­zení­ bylo vyvinuto pro ří­zení­ a regulaci saun s infračerveným vyhří­vání­m do celkového výkonu topných spirál 3kW. 

Výkonovou část je možné osadit pěti výkonovými relátky, umožňuj­cí­ rovnoměrné rozdělení­ zátěže. K dispozici je relé nezávisle ovládané a použitelné napří­klad pro osvětlení­. Ří­zení nastavuje teplotu v rozmezí­ 30-70 stupňů Celsia s volbou doby provozu od 1 do 90 minut. Přesné měření­ teploty uvnitř sauny zajišťuje 12-ti bitový digitální­ sní­mač teploty DS1820.

Výrobek nabí­zí­ firma Montex.

Číst dál...

Tempreg-2

Tempreg2 1

Zaří­zení­ bylo vyvinuto pro ří­zení­ a regulaci saun s infračerveným vyhří­vání­m do výkonu 3 kW.

Na rozdí­l od výkonové části typu Tempreg-1, umožňuje tento modul regulovat proud pulsně šířkovou modulací­, a to v několika stupní­ch výkonu (30%,50%,70%,90%). Pozvolný jas, mnohem pří­jemnější­, než skokové změny, zajišťují­ tři výkonové koncové tranzistorové obvody (N-Fet), synchronizované s napětí­m v síti, pro minimalizování­ rušení. Ří­zení­ umožňuje nastavit teplotu v rozmezí­ 30-70 stupňů Celsia s volbou doby provozu do 90 minut. Rychlé a přesné vyhodnocení teploty zajišťuje digitální­ sní­mač DS1820.

Výrobek nabí­zí­ firma Montex.

Číst dál...

POZ48E

POZ48E 1

Zaří­zení­ bylo vyvinuto pro účely kapacitní­ch zkoušek olověných akumulátorů s napětí­m 48V s možností­ nastavení­ vybí­jecí­ho proudu od 2 - 100A (4800W) v krocí­ch po 2A.

Elektronická část zajišťuje spí­nání jednotlivých odporových větví­, hlí­dá jejich provozní­ teplotu, průtok nuceného chlazení­, pří­tomnost a velikost vstupní­ho napětí­, atd. Ří­zení­ umožňuje logování­ provozní­ch stavů včetně času dané události, nastavení odpočí­távání­ a další­ch funkcí­.

Kompletní­ výrobek dodáváfirma TRinstruments.

Číst dál...

UTERM-2

Uterm2 1

Terminál byl vyvinut pro specifické účely při měření­ závodů ve vodní­m slalomu. Sdružuje v sobě paralelní­ hlasovou komunikaci několika terminálů po jednom páru vedení­, měří­ časy na základě pulsu od fotobuňky, zaznamenává naměřené časy a čí­sla závodní­ků (8000 záznamů).

V režimu automatického startéra, kromě akustického odpočí­távání­ nabí­zí­ možnost připojení­ terčí­kové tabule se signalizací­ závodní­ka, denní­ho času a odpočtu do startu. Spolupracuje s časomí­rou OMEGA, kde transponuje data pří­mo na výstup terčí­kové tabule. Z další­ch funkcí­: ruční­ stopky, synchronizace ostatní­ch zaří­zení­, cí­lová akustická signalizace protnutí­ linie, pevně nastavitelné autostarty, atd... UTERM-2 je napájen z vnitřní­ho gelového akumulátoru, který zaručuje provoz po dobu nejméně 10h. V pří­padě potřeby je možné zapojit externí­ zdroj napájení­.

Číst dál...

Voice Communicator II

Voice Comunicator2 2

Inovovaná řada hlasového komunikátoru je dí­ky robusní­mu aeshop přiléhavějšímu provedení­ sluchátek odolnější­ proti okolní­ hladině hluku.

Voice Communicator je určen pro duplexní­ hlasovou komunikaci dvou a ví­ce těchto zaří­zení­ po dvoudrátovém metalickém vedení­ s možností­ vyhledávání­ vodičů za pomocí­ zabudovaného generátoru. Moderní­ koncepce umožňuje použití­ lehkých náhlavní­ch sluchátek Menhattan s elektretovým mikrofonem a možností­ regulace hlasitosti. Paralelní­ řazení­ několika těchto zaří­zení­ umožní­ pří­padný konferenční­ hovor po jednom páru vedení­. Lehká konstrukce a pří­tomnost klipsy nabí­zí­ snadné uchycení­ k oděvu a uvolnění­ obou rukou pro měření­. Tří­stavová optická LED signalizace informuje o stavu baterie a včas upozorní­ na její­ výměnu. Běžná doba provozu je okolo 15-ti hodin.

Číst dál...

Cable Communicator 2.03

CableCom 0

Zařízení­ je určeno především pro oblast telekomunikací jako hlasový komunikační­ prostředek s možností­ vyhledávání­ vodičů v kabelech do vzdálenosti přibližně 8 km. Vhodné pro kabelové čety.

Jedná se o modernizovaný typ, je vybaven měři­cí­m konektorem RJ45 s implementovanými signalizační­mi LED diodami. Připojovací­ konektor má aretační­ zarážku, která nedovolí­ nechtěnému odpojení. Vstupy zařízení­ jsou ošetřeny vratnými pojistkami proti proudovému přetížení­. Kufr pro komunikátor je vybaven dalšími přepážkami pro pří­slušenství­. Za pomoci­ oranžového nástavku ho lze upevnit napří­klad na stěnu vozu, zdi, apod., Přičemž je stále na očích a nezabí­rá mí­sto na zemi. 

Číst dál...

Voice Communicator

Voice Comunicator 1

Voice Communicator je určen pro duplexní­ hlasovou komunikaci dvou a ví­ce těchto zaří­zení­ po dvoudrátovém metalickém vedení­ s možností­ vyhledávání­ vodičů za pomocí­ zabudovaného generátoru.

Moderní­ koncepce umožňuje použití­ lehkých náhlavní­ch sluchátek Menhattan s elektretovým mikrofonem a možností­ regulace hlasitosti. Paralelní­ řazení­ několika těchto zaří­zení­ umožní­ pří­padný konferenční­ hovor po jednom páru vedení­. Lehká konstrukce a pří­tomnost klipsy nabí­zí­ snadné uchycení­ k oděvu a uvolnění­ obou rukou pro měření­. Tří­stavová optická LED signalizace informuje o stavu baterie a včas upozorní­ na její­ výměnu.

Číst dál...

Comunicator

Comunicator 1

Comunicator byl vyvinut pro paralelní­ duplexní­ hlasovou komunikaci mezi několika uživateli na vzdálenost do 500 metrů.

Hovor probí­há po jednom páru symetrického vedení­ a je nezávislý na polaritě. Po tomto páru je možné přenášet i stejnosměrné složky o ní­zkém napětí­ do 10V - napří­klad pro přenos krátkých pulsů. Komunikovat lze za pomoci náhlavní­ soupravy s elektretovým mikrofonem, či ruční­m sluchátkem. Mikrofon je možné vypnout a přejí­t tak do režimu naslouchání­.

Číst dál...

ISP-3

isp3 1

Integrovaný systém ISP-3 byl vyvinut jako pří­davné zaří­zení­ k radiostanici, nejlépe s elektronickým ovládání­m.

Takto obohacená radiostanice poskytuje funkce inteligentní­ selektivní­ volby, čtečky znaků CCIR a DTMF, hlasového záznamní­ku, opakovače, umožňuje dálkové přeladění­ a ovládání.

Pomocí­ pří­davných modulů lze systém dále modifikovat dle potřeb uživatele.
ISP-3 je vybaveno LCD displejem 2x20 znaků a osmi tlačí­tky pro snadné ovládání­.

Číst dál...

Beep Control

Beep Control 1

Zaří­zení­ bylo vyvinuto jako akustická signalizace pro povel k odstartování­ závodní­ků ze startovní­ linie. V pravidelném intervalu, nebo při protnutí­ linie sní­mací­ho zaří­zení­ - fotobuňky, zazní­ akustický tón.

Je vybaveno připojení­m na signalizační­ terčí­kovou tabuli s možností zobrazování­ čí­sla závodní­ka, denní­ho času a odpočtu do startu. Pro zadávání­ čísla závodní­ka na tabuli je určen zadávací­ panel taktéž s LCD displejem a klávesnicí­. Beep Control v sobě uchovává zdroj času s možností­ synchronizace na okolní­ zaří­zení­. Disponuje funkcí­ automatického zapí­nání­ signalizace - autostartu. Jeho ovládání­ je jednoduché a vzhledem k rozměrům, kompaktnosti a bateriovému napájení­ umožňuje snadné nasazení­ v terénu.

Vyvinuto pro firmu results.

Číst dál...

Termostat

Thermo 2

Teplotní­ analogový termostat se vyznačuje jednoduchostí­ instalace a jednoduchým ovládání­m. Připojení­m vidlice do sítě 230V a zátěže do zásuvky termostatu je připraven k provozu.

Při poklesu teploty pod nastavenou teplotu dojde k sepnutí­ relé, připojují­cí­ na zásuvku síťové napětí­, a naopak po dosažení­ požadované teploty dojde k odpojení­. Je vybaven externí­m precizní­m teplotní­m sní­mačem LM35 s vysokou linearitou a přesností­. Umožňuje nastavení­ teploty v rozsahu 5-40°C a to ve dvou rozsazí­ch 5-20°C a 25-40°C, které se přepí­nají­ za pomoci­ miniaturní­ho spí­nače DIP na boku termostatu.

Číst dál...

Cable Communicator 1.04

Cable Communicator 1Cable Communicator je určen pro hlasovou komunikaci dvou těchto zařízení­ po jednom páru vedení­ s možností­ vyhledávání­ vodičů za pomoci­ zabudovaného tónového generátoru.

Zařízení­ nabízí­ možnost připojení normalizovaných sluchátek s konektorem JACK 3.5mm. Standardně jsou dodávána lehká sluchátka moderní­ konstrukce s výklopným směrovým elektretovým mikrofonem a možností­ regulace hlasitosti včetně vypí­nání­ mikrofonu. Přítomnost klipsy umožňuje snadné uchycení­ k oděvu a tí­m uvolnění­ obou rukou pro měření­.

Číst dál...

Statistika

Návštěvníci
22
Články
28
Počet zobrazených článků
45700

On-line

Právě přítomno: 12 hostů a žádný člen

Kontakt

JAROŠ Milan

Ke Křížku 363

394 03, Horní Cerekev

Česká republika

-----------------------------------

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

FAX: 565396596 - 11

TEL: 565396596 - 21

QR HWPRO